Compari.ro - ghid autentic de shopping
Compari.ro
Reducere la
prima cumpărare
Alegerea rapidă
în 3 apăsări de buton
Doar
16 lei cost de livrare
Retur fără
probleme
Totul în stoc,
livrare imediată!

Termenii si Condițiile Generale

TERMENI ȘI CONDIȚII

ale societății comerciale

4Leaders s.r.o.

cu sediul social în Příběnická 695/5, 39001 Tábor, Republica Cehă

număr de identificare: 281 44 708

înregistrată în Registrul Comerțului de la Tribunalul Regional din Budějovice, secțiunea C, înregistrarea 20248

pentru vânzarea de produse prin intermediul magazinului online situat la adresa

www.cadouri.ro

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1 Acești termeni și condiții (denumiți în continuare "termeni și condiții") ai societății comerciale 4Leaders s.r.o., cu sediul social în Příběnická 695/5, 39001 Tábor, Republica Cehă, număr de identificare: 28144708, înregistrată în Registrul Comerțului de la Tribunalul Regional din Budějovice, secțiunea C, înregistrarea 20248 (denumit în continuare "vânzătorul") reglementează drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante rezultate în legătură cu sau pe baza unui contract de vânzare (denumit în continuare "contract de vânzare") încheiat între vânzător și o altă persoană fizică (denumită în continuare "cumpărătorul") prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul online este operat de către vânzător pe site-ul web situat la adresa www.cadouri.ro (denumit în continuare "site-ul web"), prin intermediul interfeței site-ului web (denumită în continuare "interfața magazinului online").

1.2 Termenii și condițiile nu se aplică în cazurile în care persoana care intenționează să achiziționeze produse de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care acționează în cadrul activității sale comerciale sau în cadrul exercitării independente a unei ocupații.

1.3 Dispozițiile care se abat de la termenii și condițiile pot fi convenite în contractul de vânzare. Prevederile divergente din contractul de vânzare au prioritate față de prevederile termenilor și condițiilor.

1.4 Termenii și condițiile fac parte integrantă din contractul de vânzare. Contractul de vânzare și termenii și condițiile sunt redactate în limba rumână. Contractul de vânzare poate fi încheiat în limba rumână.

1.5 Vânzătorul poate modifica sau completa conținutul termenilor și condițiilor. Această prevedere nu afectează drepturile și obligațiile care au apărut pe durata valabilității versiunii anterioare a termenilor și condițiilor.

 

2. CONTUL UTILIZATORULUI

2.1. Pe baza înregistrării efectuate de către cumpărător pe site-ul web, acesta poate accesa propriul său interfață de utilizator. Prin intermediul interfeței sale de utilizator, cumpărătorul poate plasa comenzi de produse (denumit în continuare "contul utilizatorului"). În cazul în care interfața magazinului online permite, cumpărătorul poate plasa comenzi de produse și fără a fi înregistrat, direct prin interfața magazinului online.

 

2.2. La înregistrarea pe site-ul web și la plasarea comenzilor de produse, cumpărătorul este obligat să furnizeze toate informațiile corecte și veridice. Cumpărătorul este obligat să actualizeze informațiile din contul său de utilizator în cazul oricărei modificări. Informațiile furnizate de către cumpărător în contul său de utilizator și în cadrul plasării comenzilor de produse sunt considerate corecte de către vânzător.

2.3. Accesul la contul de utilizator este securizat prin numele de utilizator și parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor necesare pentru accesul la contul său de utilizator.

2.4. Cumpărătorul nu are dreptul de a permite utilizarea contului său de utilizator de către terți.

2.5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, în special în cazul în care cumpărătorul nu utilizează contul său de utilizator timp de mai mult de 4 ani sau în cazul în care cumpărătorul încalcă obligațiile sale din contractul de vânzare (inclusiv termenii și condițiile).

2.6. Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că accesul la contul său de utilizator nu poate fi disponibil în mod continuu, în special în ceea ce privește necesitatea mentenanței echipamentului hardware și software al vânzătorului sau al terților.

 

3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE

3.1. Toate prezentările de produse afișate în interfața magazinului online au un caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de vânzare referitor la aceste produse. Prezentarea de produse în interfața magazinului online nu constituie o propunere de încheiere a unui contract.

3.2. Interfața magazinului online conține informații despre produse, inclusiv prețurile fiecărui produs și costurile returnării produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate prin poștă obișnuită. Prețurile produselor sunt afișate inclusiv cu taxa pe valoarea adăugată și toate taxele asociate. Prețurile produselor sunt valabile în perioada în care sunt afișate în interfața magazinului online. Acestă prevedere nu limitează posibilitatea vânzătorului de a încheia un contract de vânzare în condiții convenite individual.

3.3. Interfața magazinului online conține, de asemenea, informații despre costurile asociate ambalării și livrării produselor. Informațiile referitoare la costurile asociate ambalării și livrării produselor afișate în interfața magazinului online se aplică numai în cazurile în care produsele sunt livrate în teritoriul României.

3.4. Pentru a plasa o comandă de produse, cumpărătorul completează formularul de comandă în interfața magazinului online. Formularul de comandă conține, în special, informații despre:

3.4.1. produsul comandat (produsul comandat este "adăugat" de către cumpărător în coșul de cumpărături electronic al interfeței magazinului online),

 

3.4.2. modalitatea de plată a prețului de achiziție al produselor, informații despre modalitatea de livrare a produsului comandat și

3.4.3. informații despre costurile asociate livrării produselor (denumite în continuare "comandă").

3.5. Înainte de a trimite comanda către vânzător, cumpărătorului i se permite să verifice și să modifice informațiile pe care le-a introdus în comandă, inclusiv posibilitatea de a detecta și corecta erorile apărute în timpul introducerii datelor în comandă. Cumpărătorul trimite comanda către vânzător prin apăsarea butonului "Finalizare comandă". Informațiile furnizate în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Vânzătorul confirmă primirea comenzii cumpărătorului imediat după primirea comenzii, prin e-mail, la adresa de e-mail a cumpărătorului indicată în contul său de utilizator sau în comandă (denumită în continuare "adresa de e-mail a cumpărătorului").

3.6. Vânzătorul are întotdeauna dreptul, în funcție de caracteristicile comenzii (cantitatea de produse, valoarea prețului de achiziție, costurile de transport estimate), de a solicita cumpărătorului o confirmare suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau telefonic).

3.7. Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător se stabilește prin transmiterea acceptării comenzii (acceptarea), care este trimisă de către vânzător cumpărătorului prin e-mail, la adresa de e-mail a cumpărătorului.

3.8. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în cadrul încheierii contractului de vânzare. Costurile suportate de către cumpărător în utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de vânzare (costurile de conectare la internet, costurile apelurilor telefonice) sunt suportate de către cumpărător în mod individual și nu diferă de tariful de bază.

 

4. PREȚUL PRODUSELOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

4.1. Cumpărătorul poate achita vânzătorului prețul produselor și eventualele costuri asociate livrării produselor conform contractului de vânzare prin următoarele modalități:

- în numerar sau prin card de plată la livrare, în locația specificată de către cumpărător în comandă;

- prin transfer bancar către contul vânzătorului comunicat de către vânzător către cumpărător în acest scop (denumit în continuare "contul vânzătorului");

- prin intermediul unei platforme de plată online;

- prin card de plată.

4.2. Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului și costurile asociate ambalării și livrării produselor, în măsura convenită în contract. În cazul în care nu se specifică în mod expres altfel, prețul de achiziție include și costurile asociate livrării produselor.

4.3. Vânzătorul nu solicită de la cumpărător plata unui avans sau a altor plăți similare. Aceasta nu afectează prevederea din articolul 4.6 a termenilor și condițiilor privind obligația de a plăti în avans prețul de achiziție al produselor.

4.4. În cazul plății la livrare, prețul de achiziție este datorat la primirea produsului. În cazul plății prin transfer bancar, prețul de achiziție este datorat în termen de 5 zile de la încheierea contractului de vânzare.

4.5. În cazul plății prin transfer bancar, cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție al produselor împreună cu menționarea codului de identificare al plății. În cazul plății prin transfer bancar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este considerată îndeplinită în momentul înregistrării sumei corespunzătoare pe contul vânzătorului.

4.6. Vânzătorul este îndreptățit, în special în cazul în care cumpărătorul nu confirmă ulterior comanda (articolul 3.6), să solicite plata integrală a prețului de achiziție înainte de expedierea produsului către cumpărător. Cumpărătorul nu poate fi eliberat de obligația de a plăti prețul de achiziție invocând faptul că nu a avut oportunitatea de a inspecta produsul.

4.7. Eventualele reduceri de prețuri acordate de către vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate între ele.

4.8. Dacă este obișnuit în relațiile comerciale sau dacă este prevăzut de legislația în vigoare, vânzătorul emite cumpărătorului o factură fiscală referitoare la plățile efectuate în baza contractului de vânzare. Vânzătorul 4Leaders s.r.o. este plătitor de TVA.

4.9. Conform legii privind evidența veniturilor, vânzătorul este obligat să emită cumpărătorului un bon fiscal. De asemenea, este obligat să înregistreze veniturile încasate la autoritatea fiscală online; în caz de indisponibilitate tehnică, în termen de cel mult 48 de ore.

 

5. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE VÂNZARE

5.1. Cumpărătorul recunoaște că nu poate să se retragă, printre altele, din contractul de vânzare referitor la furnizarea unui produs personalizat conform cerințelor cumpărătorului sau în interesul său, din contractul de vânzare referitor la furnizarea unui produs care este supus deteriorării rapide, precum și din contractul de vânzare referitor la furnizarea unui produs care a fost amestecat iremediabil cu alte produse, din contractul de vânzare referitor la furnizarea unui produs livrat într-un ambalaj sigilat, pe care consumatorul l-a desigilat și care nu poate fi returnat din motive de igienă, și din contractul de vânzare referitor la furnizarea înregistrărilor audio sau video sau a programelor informatice, dacă a fost deteriorat ambalajul original.

5.2. În cazul în care nu se aplică situația menționată în art. 5.1 a termenilor și condițiilor sau alte situații în care retragerea din contractul de vânzare nu este posibilă, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul de vânzare în termen de paisprezece (14) zile de la primirea produsului, iar în cazul în care obiectul contractului de vânzare este mai multe tipuri de produse sau livrarea în mai multe tranșe, acest termen începe să curgă de la primirea ultimei livrări a produsului. Retragerea din contractul de vânzare trebuie să fie comunicată vânzătorului în termenul menționat în propoziția anterioară. Pentru retragerea din contractul de vânzare, cumpărătorul folosește formularul de reclamație disponibil la adresa www.cadouri.ro/reclamatii. După completarea formularului de reclamație, cumpărătorul așteaptă instrucțiunile vânzătorului cu privire la modul de procedură ulterior.

5.3. În cazul retragerii din contractul de vânzare conform art. 5.2 a termenilor și condițiilor, contractul de vânzare este anulat începând cu momentul semnării acestuia. Produsul trebuie returnat vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contractul de vânzare. Dacă cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare, el suportă costurile asociate returnării produsului către vânzător, chiar și atunci când produsul nu poate fi returnat prin poștă din motive obișnuite.

5.4. În cazul retragerii din contractul de vânzare conform art. 5.2 a termenilor și condițiilor, vânzătorul returnează sumele de bani primite de la cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contractul de vânzare de către cumpărător, folosind aceeași metodă utilizată de cumpărător pentru efectuarea plății către vânzător. Vânzătorul poate, de asemenea, să restituie sumele deja primite de la cumpărător atunci când produsul este returnat de către cumpărător sau în alt mod, cu acordul cumpărătorului, fără ca acesta să suporte costuri suplimentare. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare, vânzătorul nu este obligat să returneze sumele de bani primite de la cumpărător înainte ca acesta să returneze produsul sau să demonstreze că a trimis produsul către vânzător.

5.5. Vânzătorul are dreptul de a compensa unilateral cererea de despăgubire a cumpărătorului pentru orice daune aduse produsului cu cererea cumpărătorului de returnare a prețului de achiziție.

5.6. În cazurile în care cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul de vânzare în conformitate cu art. 5.2 a termenilor și condițiilor, vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage în orice moment din contractul de vânzare până la momentul în care cumpărătorul primește produsul. În acest caz, vânzătorul returnează cumpărătorului prețul de achiziție fără întârzieri nejustificate, prin transfer bancar pe contul specificat de cumpărător.

5.7. În cazul în care un cadou este oferit cumpărătorului împreună cu produsul, contractul de donație între vânzător și cumpărător este încheiat cu o condiție de reziliere, astfel încât, în cazul retragerii din contractul de vânzare de către cumpărător, contractul de donație referitor la un astfel de cadou își pierde efectele și cumpărătorul este obligat să returneze vânzătorului cadoul oferit împreună cu produsul.

 

6. DISTRIBUȚIA ȘI LIVRAREA PRODUSELOR

6.1. În cazul în care modalitatea de transport este stabilită pe baza unei cereri speciale a cumpărătorului, acesta poartă riscul și eventualele costuri suplimentare asociate cu această modalitate de transport.

6.2. Dacă, conform contractului de vânzare, vânzătorul este obligat să livreze produsul la locul specificat de către cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să primească produsul la momentul livrării.

6.3. În cazul în care, din motive imputabile cumpărătorului, este necesară livrarea repetată a produsului sau prin altă modalitate decât cea menționată în comandă, cumpărătorul este obligat să suporte costurile asociate livrării repetate a produsului sau costurile asociate cu altă modalitate de livrare.

6.4. La primirea produsului de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajelor produsului și, în cazul oricăror deficiențe, să le notifice imediat transportatorului. În cazul constatării unei deficiențe în ambalaj care indică o intruziune neautorizată în colet, cumpărătorul nu este obligat să primească coletul de la transportator.

6.5. Drepturile și obligațiile suplimentare ale părților în ceea ce privește transportul produselor pot fi reglementate de condițiile de livrare speciale ale vânzătorului, în măsura în care acestea au fost emise de către vânzător.

 

7. DREPTURILE PRIVIND EXECUTAREA NECORESPUNZĂTOARE

7.1. Drepturile și obligațiile părților contractuale referitoare la drepturile privind executarea necorespunzătoare se supun legislației relevante, în special legislației privind obligațiile contractuale, contractele de vânzare-cumpărare și protecția consumatorilor.

7.2. Vânzătorul răspunde cumpărătorului că produsul nu prezintă defecte la momentul preluării. În special, vânzătorul răspunde că, în momentul în care cumpărătorul preia produsul:

7.2.1. produsul are caracteristicile convenite de părți, iar în absența unor astfel de înțelegeri, are caracteristicile pe care vânzătorul sau producătorul le-a descris sau pe care cumpărătorul le-a așteptat în funcție de natura produsului și de publicitatea efectuată de aceștia;

7.2.2. produsul este potrivit scopului declarat de vânzător pentru utilizarea sa sau pentru care produsul respectiv este, în mod obișnuit, utilizat;

7.2.3. produsul corespunde calității sau execuției prevăzute într-un eșantion sau model convenit, dacă calitatea sau execuția au fost determinate în funcție de un eșantion sau model convenit;

7.2.4. produsul este în cantitate, măsură sau greutate corespunzătoare;

7.2.5. produsul îndeplinește cerințele prevăzute de legislația în vigoare.

7.3. Dacă un defect apare în termen de șase luni de la preluarea produsului, se consideră că produsul era defect la momentul preluării.

7.4. Vânzătorul are obligații privind executarea necorespunzătoare cel puțin în aceeași măsură în care producătorul are astfel de obligații. În cazul bunurilor de consum, cumpărătorul are dreptul să facă uz de drepturile privind defectele care apar în termen de douăzeci și patru de luni de la preluare. În cazul în care pe produsul vândut, pe ambalajul acestuia, în instrucțiunile furnizate odată cu produsul sau în reclame, în conformitate cu alte dispoziții legale, este menționat un termen în care produsul poate fi utilizat, se aplică dispozițiile referitoare la garanția de calitate. Garanția de calitate presupune că produsul va fi utilizabil pentru o anumită perioadă de timp în scopul obișnuit sau că își va menține proprietățile obișnuite. Dacă cumpărătorul reclamă în mod justificat un defect al produsului, nu se aplică termenul de prescripție pentru exercitarea drepturilor privind executarea necorespunzătoare sau termenul de garanție, pe perioada în care cumpărătorul nu poate utiliza produsul defectuos.

7.5. Dispozițiile menționate în Articolul 7.4. al prezentelor condiții nu se aplică bunurilor vândute la un preț mai mic în cazul unui defect pentru care s-a convenit un preț mai mic, uzurii produsului cauzată de utilizarea obișnuită, defectelor corespunzătoare gradului de utilizare sau uzură a produsului la momentul preluării de către cumpărător sau dacă acest lucru rezultă din natura produsului. Drepturile privind executarea necorespunzătoare nu îi revin cumpărătorului dacă acesta cunoștea defectul produsului înainte de preluare sau dacă cumpărătorul a cauzat defectul.

7.6. Drepturile privind răspunderea pentru defecte pot fi exercitate împotriva vânzătorului. Cu toate acestea, în cazul în care în confirmarea emisă de vânzător cu privire la extinderea drepturilor privind defectele este menționată o altă persoană desemnată pentru remedierea defectelor și care este mai aproape de locația vânzătorului sau de locația cumpărătorului, cumpărătorul poate solicita remedierea drepturilor la acea persoană desemnată pentru remediere. Cu excepția cazurilor în care o altă persoană este desemnată pentru remediere conform propoziției anterioare, vânzătorul este obligat să primească reclamația în orice punct de vânzare în care se poate primi reclamația, în funcție de sortimentul de produse vândute sau servicii oferite, precum și la sediul sau locul de desfășurare a activității comerciale a vânzătorului. Vânzătorul este obligat să elibereze cumpărătorului o confirmare scrisă cu privire la momentul în care cumpărătorul a exercitat drepturile, conținutul reclamației și modalitatea în care cumpărătorul solicită rezolvarea reclamației; de asemenea, confirmarea privind data și modalitatea de soluționare a reclamației, inclusiv confirmarea efectuării reparației și durata acesteia, sau o justificare scrisă a respingerii reclamației. Această obligație se aplică și altor persoane desemnate de vânzător pentru remediere.

7.7. Drepturile privind răspunderea pentru defecte ale produsului pot fi exercitate de către cumpărător, în special personal, la adresa Vožická 620, 390 02 Tábor, Republica Cehă, prin poștă electronică la adresa reklamace@4leaders.cz sau prin intermediul formularului de reclamații disponibil la adresa www.cadouri.ro/reklamace.

 

8. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

8.1. Cumpărătorul dobândește proprietatea asupra bunurilor prin plata integrală a prețului de achiziție al bunurilor.

8.2. Vânzătorul nu este obligat să respecte niciun cod de conduită în ceea ce privește cumpărătorul.

8.3. Rezolvarea plângerilor consumatorilor este asigurată de către vânzător prin intermediul adresei electronice www.cadouri.ro. Vânzătorul va trimite informații privind rezolvarea plângerii cumpărătorului la adresa electronică a acestuia.

8.4. Pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor de consum rezultate din contractul de vânzare, este competentă Autoritatea Română de Inspecție și Supraveghere a Produselor, cu sediul în București, România. Platforma pentru soluționarea litigiilor online, disponibilă la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr, poate fi utilizată pentru soluționarea litigiilor între vânzător și cumpărător în cadrul contractului de vânzare.

8.5. Centrul European de Consum România, cu sediul în București, România, la adresa http://www.evropskyspotrebitel.ro, este punctul de contact conform Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 524/2013 din 21 mai 2013 privind soluționarea litigiilor online în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind soluționarea litigiilor online în materie de consum).

8.6. Vânzătorul are dreptul de a vinde bunuri pe baza unei autorizații comerciale în România. Autoritatea competentă pentru controlul activității comerciale o exercită autoritatea competentă pentru comerț în România. Supravegherea respectării drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal este efectuată de către organul responsabil cu protecția datelor cu caracter personal din România. Autoritatea Română de Inspecție și Supraveghere a Produselor exercită, în limitele prevăzute de lege, și supravegherea respectării obligațiilor în domeniul protecției consumatorilor.

8.7. Prin aceasta, cumpărătorul își asumă riscul modificării circumstanțelor. Cumpărătorul nu are dreptul să solicite vânzătorului reluarea negocierilor privind contractul, chiar și în cazul în care demonstrează că nu ar fi putut să prevadă sau să influențeze rezonabil modificarea circumstanțelor și că faptul s-a produs după încheierea contractului sau că a devenit cunoscut cumpărătorului după încheierea contractului.

 

9. PROGRAM DE LOIALITATE

9.1. Vânzătorul implementează un program de loialitate pentru cumpărători.

9.2. Orice cumpărător care are un cont de utilizator înregistrat devine participant al programului de loialitate.

9.3. Cumpărătorul poate acumula credite în cadrul programului de loialitate, care pot fi folosite pentru achiziționarea de bunuri, unde 1 credit are o valoare de 1 leu (denumit în continuare "Credite").

9.4. Cumpărătorul recunoaște că în cazul înregistrării în programul de loialitate, creditele îi sunt atribuite, în general, după 14 zile de la achitarea comenzii și/sau participarea la un concurs organizat de vânzător.

9.5. Programul de loialitate conține 4 niveluri pe care un cumpărător le poate atinge. Nivelul de bază este nivelul bronze, urmate de silver, gold și VIP. Nivelurile sunt acordate automat cumpărătorului înregistrat în funcție de suma cheltuită pentru bunuri în ultimele 365 de zile.

9.6. Dacă cumpărătorul primește credite dintr-o comandă sau dintr-un concurs specific, sau dacă i se atribuie credite din alt motiv de către vânzător, aceste credite pot fi utilizate doar în termenul stabilit de către vânzător (denumit în continuare "Expirare"). Dacă cumpărătorul nu utilizează creditele în termenul de Expirare, creditele neutilizate vor expira fără a avea dreptul la orice compensație și nu vor mai putea fi utilizate ulterior. Utilizarea creditelor are loc în momentul încheierii contractului de vânzare, în care cumpărătorul a ales varianta de utilizare a creditelor pentru plata parțială.

9.7. Dacă cumpărătorul utilizează creditele înainte de expirarea lor, dar ulterior își exercită dreptul de a se retrage din contractul de vânzare încheiat în mod la distanță în conformitate cu prevederile articolului 1829 din Codul Civil, termenul de Expirare al creditelor utilizate va fi egal cu numărul de zile rămase până la expirarea acestora în ziua utilizării lor.

9.8. Termenii și condițiile programului de loialitate pentru cumpărători, care se găsesc pe site-ul web la adresa https://www.cadouri.ro/program-de-loialitate, fac parte integrantă din acești termeni și condiții comerciale.

9.9. Termenii și condițiile programului de loialitate pot fi modificate unilateral de către vânzător în orice moment.

 

10. EVALUAREA PRODUSELOR

10.1. Vânzătorul oferă cumpărătorilor oportunitatea de a evalua produsele achiziționate pe site-ul web. Furnizarea posibilității de evaluare a unui anumit produs depinde exclusiv de considerația vânzătorului, iar cumpărătorul nu are drepturi legale de evaluare prin achiziționarea produsului. Prin furnizarea unei evaluări, cumpărătorul este de acord cu publicarea evaluării sale împreună cu numele său de familie pe site-ul web. Cumpărătorul nu are dreptul să modifice ulterior conținutul evaluării sale sau să-și retragă evaluarea, nici în cazul retragerii din contractul de vânzare. Modificarea sau eliminarea unei evaluări este permisă în baza unui acord între vânzător și cumpărător. Vânzătorul are dreptul să elimine unilateral o evaluare în cazul în care conținutul său contravine legilor, ordinii publice sau regulilor de decență. Prin furnizarea propriei fotografii, cumpărătorul acordă gratuit vânzătorului o licență de utilizare a lucrării în recenzii și materiale promoționale ale vânzătorului în format electronic sau tipărit. Vânzătorul acceptă această licență. Licența este acordată fără restricții în ceea ce privește teritoriul sau cantitatea. Cumpărătorul are dreptul să utilizeze lucrarea în forma sa originală, modificată sau în altă formă. Cumpărătorul nu este obligat să utilizeze licența.

 

11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

11.1. Vânzătorul își îndeplinește obligația de informare către cumpărător conform articolului 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare "GDPR") în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul îndeplinirii contractului de vânzare, în scopul negocierii contractului de vânzare și în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ale vânzătorului, prin intermediul unui document special. Prelucrarea datelor cu caracter personal și trimiterea comunicărilor comerciale sunt reglementate aici: https://www.cadouri.ro/gdpr.

 

12. LIVRARE

12.1. Cumpărătorului îi pot fi trimise prin adresă electronică a cumpărătorului.

 

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Relația stabilită prin contractul de vânzare este guvernată de legea română.

13.2. Dacă o dispoziție a termenilor și condițiilor comerciale este ineficientă sau inaplicabilă sau devine astfel, dispoziția ineficientă va fi înlocuită cu o dispoziție care se apropie cât mai mult de sensul dispoziției ineficiente. Ineficiența sau inaplicabilitatea unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții.

13.3. Contractul de vânzare, inclusiv termenii și condițiile comerciale, este arhivat de către vânzător în format electronic și nu este accesibil.

13.4. Anexa termenilor și condițiilor comerciale include un formular tip pentru retragerea din contractul de vânzare.

13.5. Datele de contact ale vânzătorului: adresa de livrare 4Leaders s.r.o., Příběnická 695/5, 39001 Tábor, Republica Cehă, adresa de e-mail info@cadouri.ro.

 

Anexa nr. 1

Formular tip pentru retragerea din contract

(acest formular trebuie completat și returnat numai în cazul în care doriți să vă retrageți din contract)

- Destinatarul [introduceți aici numele comerciantului, adresa poștală completă și, după caz, numărul de fax și adresa de e-mail]

- Eu() vă informez că mă retrag() din contractul de vânzare referitor la următoarele produse(*)

- Data încheierii()/primirii()

- Numele și prenumele consumatorului

- Adresa consumatorului (consumatorilor)

- Semnătura consumatorului (consumatorilor) (numai în cazul în care acest formular este comunicat în format tipărit)

- Data